برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

خلاصه

امکان سفارش گذاری سهم فراهم گردید

12 7 01

جهت استحضار سهامداران محترم ، جلسه پرسش و پاسخ در خصوص وضعیت جاری عملیات شرکت و برنامه های آتی در روز سه شنبه تاریخ 19 مهرماه ساعت 11 در محل شرکت برگزار میگردد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)