درباره شرکت توسعه امید افق گردشگری

شرکت توسعه امید بانک گردشگری با شماره ثبت 412764 در تاریخ 1390/06/26 و سرمایه ای بالغ بر1,7 میلیارد ریال و 274 نفر سهامدار در اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسید. سپس طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/04/30 اسم شرکت به توسعه امید افق گردشگری تغییر یافت. سرمایه آن نیز طی چند مرحله به رقم 620 میلیارد ریال با سهامداری 2,234 نفر از همکاران محترم گروه مالی گردشگری افزایش یافته است.
دفتر مرکزی شرکت در حال حاضر در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدار، تقاطع پل کردستان جنوب، بن بست توفیق، پلاک 2، طبقه 5، واحد 10 واقع شده است.
طبق اساسنامه مصوب مجمع، شرکت می تواند در امور مختلف خدماتی، بازرگانی و سرمایه گذاری فعالیت نماید که محور اصلی فعالیت های شرکت را خدمات بانکی و سرمایه گذاری تشکیل می دهد.