ماموریت و چشم انداز شرکت

ماموریت شرکت

شرکت توسعه امید افق گردشگری با هدف تامین آتیه پرسنل محترم شرکت های گروه مالی گردشگری تاسیس شده است. هدف این شرکت شناسایی و سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور در تمامی حوزه ها و خلق ارزش برای دارایی های شرکت و افزایش ثروت سهامداران است.
شرکت توسعه امید افق گردشگری درصدد است تا بتواند در زمینه خدمات بانکی همچون بازاریابی دستگاههای پولرسان، تعمیر و نگهداری آن ها، پولرسانی به دستگاههای ATM و تامین و توزیع آنها با شرکت های برتر در این حوزه رقابت نموده و با پایش شرکت های زیرمجموعه خود بتواند به یک شرکت سرمایه گذاری نهادی بدل شود.
شرکت توسعه امید افق گردشگری در کنار فعالیت های اقتصادی خود، ارائه خدمات رفاهی به سهامداران خود را نیز در برنامه های خود دارد. در این راستا هدف شرکت بر این است که در آینده نه چندان دور، سهامداران محترم بتوانند تمامی خدمات مسافرتی، تفریحی و ورزشی خود همچون خرید بلیط، رزرو هتل، خدمات ورزشی و ... را از مجاری این شرکت تامین نماید.