خدمات

خدمات ورزشی
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مجموعه ورزشی زیتون شهرک غرب

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان درختی، نبش کوچه نورانی ویژگی های مجموعه بزرگ فرهنگی هنری ورزشی زیتون مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی زیتون واقع در شهرک غرب یکی از بزرگترین و مدرن ترین مجموعه های ورزشی غرب تهران بوده و دارای امکاناتی شامل: استخر بزرگسال استخر کودکان سونا، جکوزی، حوضچه آب سرد، اتاق اکسیژن، اسپینینگ در آب

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی