اعضای هیات مدیره


آقای عادل افخمی
 • سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: دکتری مدیریت مالی
سوابق حرفه ای:
 • - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان
 • - رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری گردشگری
 • - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک
 • - نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مشانیر
 • - عضو کمیته حسابرسی فولاد خوزستان
 • - عضو هیات مدیره کارگزاری ستاره جنوب
آقای محمدصابر فلاح
 • سمت: رئیس هیات مدیره
 • تحصیلات: دکتری مدیریت استراتژیک
سوابق حرفه ای :
آقای علی زیرک نژاد
 • سمت: نایب رئیس هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی
سوابق حرفه ای:
 • - مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
 • - عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 • - مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک تجارتی ایران - اروپا هامبورگ (EIHB BANK)
 • - معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن- امور مالی و بانک
 • - دستیار فنی مدیر اجرائی بانک جهانی واشنگتن دسی . سی
 • - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی
 • - رئیس هیات مدیره بانک گردشگری
 • - عضو کمیته حسابرسی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 • - عضو هیات مدیره شرکت مالی تاجیر- مسقط عمان
آقای احمد شریف زاده
 • سمت: عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق حرفه ای:
 • - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری ایرانیان
 • - مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت نگین گردشگری ایرانیان
 • - مدیر منابع انسانی بانک گردشگری
 • - مدیر مالی شرکت سمگا
 • - مدیر مالی صندوق احیا و نگهداری از اماکن تاریخی
 • - مدیر مالی شرکت توسعه مجتمع های بیبن راهی اوج
 • - مدیر مالی شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی تهران
 • - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا
آقای رضا خدابخش
 • سمت: عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق عمومی
سوابق حرفه ای:
 • - معاون حقوقی بانک گردشگری
 • - عضو هیات عامل بانک گردشگری
 • - دبیر هیات مدیره بانک گردشگری
 • - عضو کمیسیون معاملات بانک گردشگری
 • - رئیس کمیته ویژه وصول مطالبات بانک گردشگری