اعضای هیات مدیره


آقای حسن کدخدا
 • سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق حرفه ای:
 • - مدیرمالی بانک گردشگری
 • - رئیس هیات مدیره شرکت کارسازان امید پردیس
 • - عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید مبین
 • - عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه گردشگری
 • - عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ گردشگری
 • - عضو کمیته حسابرسی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 • - نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری دانایان پارس
 • - نائب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان امیتیس
آقای محمدصادق طاهری ابرند آبادی
 • سمت: رئیس هیات مدیره
 • تحصیلات: دکتری مدیریت استراتژیک
سوابق حرفه ای :
 • - مدیرکل روابط بین الملل و اموزش سازمان انرژی اتمی ایران
 • - رئیس هیات مدیره بانک گردشگری
 • - مشاور رئیس گروه مالی گردشگری
 • - رئیس کمیته حسابرسی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
 • - عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
 • - عضو کمیته حسابرسی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 • - عضو کمیته حسابرسی بانک گردشگری
 • - عضو کمیته ریسک بانک گردشگری
 • - رئیس کمیته انتصابات بانک گردشگری
 • - مشاور رئیس هیات مدیره بانک تات
آقای علی زیرک نژاد
 • سمت: نایب رئیس هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی
سوابق حرفه ای:
 • - مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
 • - عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 • - مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک تجارتی ایران - اروپا هامبورگ (EIHB BANK)
 • - معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن- امور مالی و بانک
 • - دستیار فنی مدیر اجرائی بانک جهانی واشنگتن دسی . سی
 • - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی
 • - رئیس هیات مدیره بانک گردشگری
 • - عضو کمیته حسابرسی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 • - عضو هیات مدیره شرکت مالی تاجیر- مسقط عمان
آقای ابراهیم جهانگیری
 • سمت: عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق حرفه ای:
 • - قائم مقام گروه مالی گردشگری ایرانیان نواور
 • - عضوهیات مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت
 • - رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری اریا زیگورات
 • - رئیس هیات مدیره شرکت باشگاه گردشگری
 • - رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
 • - رئیس هیات مدیره گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان
 • - نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
 • - عضو کمیسیون معاملات بانک گردشگری
آقای رضا خدابخش
 • سمت: عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق عمومی
سوابق حرفه ای:
 • - معاون حقوقی بانک گردشگری
 • - عضو هیات عامل بانک گردشگری
 • - دبیر هیات مدیره بانک گردشگری
 • - عضو کمیسیون معاملات بانک گردشگری
 • - رئیس کمیته ویژه وصول مطالبات بانک گردشگری